Tillitstap, forkortet betegnelse for straffen «tap av almen tillit». Innført ved provisorisk anordning av 22. jan. 1942, senere gjentatt i landssvikanordningen av 15. des. 1944 og landssvikloven av 21. feb. 1947. Tillitstap medførte et meget omfattende tap av offentlige og private rettigheter, men fullstendig tillitstap ble bare i ytterst begrenset utstrekning idømt under landssvikoppgjøret. I alminnelighet innskrenket man seg til å fradømme visse bestemte rettigheter (begrenset rettighetstap). Se for øvrig landssviklovgivningen.