Voldtekt er seksuell omgang (kjønnslig omgang eller samleie) fremtvunget ved vold eller ved å fremkalle frykt for liv eller helse; ved å utnytte bevisstløshet eller ved å utnytte en som er ute av stand til å kunne motsette seg handlingen, for eksempel som følge av beruselse eller søvn.

Straffes etter straffeloven av 1902 §§ 291-293 med fengsel inntil 10 år, men minst tre år og maksimalt 15 år bl.a. dersom den seksuelle omgangen var samleie. Hvis fornærmede dør som følge av handlingen eller får betydelig skade på legeme eller helse, f.eks. blir påført venerisk sykdom, hvis det dreier seg om gjentakelse, eller hvis voldtekten er begått av flere i fellesskap eller på en særlig smertefull eller krenkende måte, kan fengsel mellom tre og 21 år idømmes. Høyesterett har fastsatt normalstraffen for voldtekt uten skjerpende omstendigheter til fire års fengsel.

Voldtekt som nevnt over straffes både ved forsett og i den grovt uaktsomme form.

Som voldtekt regnes også enhver form for seksuell omgang med barn under 14 år, uaktet om det er brukt vold eller trusler for å oppnå omgangen.

Fornærmede i voldtektssaker har rett til fri advokathjelp. Når voldtekten anmeldes, skal politiet gjøre fornærmede kjent med ordningen, og fornærmedes ønske om en spesiell advokat skal følges hvis det er mulig. Den oppnevnte bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskningen og hovedforhandlingen ved domstolen, og har rett til å være til stede under avhørene av fornærmede.

I 2012 ble det i følge SSB anmeldt over 1 100 voldtekter i Norge. Dette var noe flere enn året før, og det høyeste antallet som er registrert

Det beste rådet man kan gi en som er blitt utsatt for voldtekt, er å ta kontakt for profesjonell hjelp ved et krisesenter, voldtektsmottak eller legevakt. Her vil man få kontakt med andre som forstår situasjonen, samt få råd, veiledning og hjelp til å takle situasjonen og føre saken videre. I de større byene fins det egne voldtektsmottak hvor en kan få nødvendig akutt hjelp, medisinsk undersøkelse og behandling. Det er egne rutiner for dette ved mange legevakter også. Den rettsmedisinske undersøkelsen går ut på å sikre spor til bruk for politiet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.