Voldtekt er å skaffe seg seksuell omgang enten fremtvunget ved vold eller ved truende adferd, eller ved å utnytte bevisstløshet eller utnytte en som er ute av stand til å kunne motsette seg handlingen, for eksempel som følge av frykt, beruselse eller søvn. Det regnes også som voldtekt å ved vold eller trusler få noen til å ha seksuell omgang med andre eller med seg selv.

Som voldtekt regnes nå også enhver form for seksuell omgang med barn under 14 år, uavhengig av om det er brukt vold eller trusler for å oppnå omgangen eller ikke. Dette følger av straffeloven §§ 300-301.

Strafferammer

Voldtekt som er utført ved forsett straffes etter straffeloven §§ 291-293 med fengsel inntil 10 år, men minst tre år og maksimalt 15 år dersom den seksuelle omgangen var samleie. Hvis voldtekten regnes som grov ved at fornærmede dør som følge av handlingen eller får betydelig skade på legeme eller helse, for eksempel blir påført venerisk sykdom, hvis det dreier seg om gjentakelse, eller hvis voldtekten er begått av flere i fellesskap eller på en særlig smertefull eller krenkende måte, kan fengsel mellom tre og 21 år idømmes.

Høyesterett har fastsatt normalstraffen for voldtekt til samleie uten skjerpende omstendigheter til fire års fengsel.

Voldtekt straffes også dersom gjerningspersonen har misoppfattet situasjonen, men vært grovt uaktsom. Etter straffeloven § 294 kan vedkommende straffes med inntil seks års fengsel, men inntil 10 år dersom voldtekten regnes som grov.

Voldtekt av barn under 14 år straffes med mellom tre og 21 års fengsel.

Bistandsadvokat

Fornærmede i voldtektssaker har rett til fri advokathjelp. Når voldtekten anmeldes, skal politiet gjøre fornærmede kjent med ordningen, og fornærmedes ønske om en spesiell advokat skal følges hvis det er mulig. Den oppnevnte bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskningen og hovedforhandlingen ved domstolen, og har rett til å være til stede under avhørene av fornærmede. Bistandsadvokaten skal også fremme eventuelle erstatningskrav for retten. Høyesterett har fastsatt at et voldtektsoffer normalt skal ha en oppreisningserstatning fra gjerningspersonen på kr 150 000. Der vedkommende ikke kan betale dette, vil staten dekke utbetalingen.

Statistikk

I alt ble det registrert 2 235 voldtektsanmeldelser i 2016, slik voldtekt nå er definert i straffeloven og Statistisk sentralbyrås kriminalstatistikk. En sentral endring i straffeloven 2005 – og i ny klassifisering av lovbrudd – er at det som tidligere ble betegnet som seksuell omgang med barn under 14 år, nå regnes som voldtekt. I 2016 ble det registrert 674 slike voldtekter av barn under 14 år (inkludert grov voldtekt). Det ble også anmeldt 1 561 voldtekter med annen eller uspesifisert alder, som er sammenlignbar med anmeldte voldtekter slik det ble klassifisert i kriminalstatistikkene til og med 2014. Dette inkluderer 68 anmeldelser av grov voldtekt.

Hjelp til voldtektsofre

Den som er blitt utsatt for voldtekt, kan ta kontakt for profesjonell hjelp ved et krisesenter, voldtektsmottak eller legevakt. Her vil man få kontakt med andre som forstår situasjonen, samt få råd, veiledning og hjelp til å takle situasjonen og føre saken videre. I de større byene fins det egne voldtektsmottak hvor en kan få nødvendig akutt hjelp, medisinsk undersøkelse og behandling. Det er egne rutiner for dette ved mange legevakter også. Den rettsmedisinske undersøkelsen går ut på å sikre spor til bruk for politiet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg