Krigsforræderi, i den militære straffelov av 22. mai 1902 betegnelse for en rekke grove militære forræderiforbrytelser forøvd i krigstid i hensikt å gagne fienden eller å skade Norges eller noen med Norge forbunden stats krigsmakt (§§ 80–81). Slikt krigsforræderi kunne inntil 1979 straffes med døden, nå er den høyeste straff fengsel på livstid.