avvergingsplikt

Artikkelstart

Hovedregelen i Norge er at man ikke har plikt til å melde fra til myndighetene eller andre dersom man har kunnskap om at en straffbar handling er i gjære, der man selv ikke på noen måte medvirker til handlingen.

Straffelovens § 196 pålegger under trussel om fengselsstraff i inntil ett år en plikt for alle til å søke avverget visse grovere lovbrudd ved anmeldelse til vedkommende myndighet. Eksempelvis gjelder det for terrorisme, drap, ran, familievold, seksuelle overgrep – særlig mot barn, kidnapping og grovere tilfeller av vold. Avvergingsplikten er overholdt ved at man inngir melding til rette myndighet – normalt politiet – og krever normalt ikke at noen selv fysisk griper inn med mindre dette kan skje på en enkel og ufarlig måte.

Forutsetningen for avvergingsplikten er at vedkommende da lovbruddet eller dens følger ennå kunne forebygges, hadde pålitelig kunnskap om at den sikkert eller mest sannsynlig var i ferd med eller ville bli begått. Imidlertid inntrer straffrihet såfremt avvergelsen ikke kunne skje uten å utsette ham selv, noen av hans nærmeste eller noen uskyldig for tiltale eller fare for liv, helbred eller velferd. Avvergeplikten går foran enhver form for lovbestemt taushetsplikt, for eksempel innen barnevernet eller som psykolog eller advokat.

Straffelovens § 287 fastsetter fengselsstraff inntil seks måneder for den som uten særlig fare eller oppofrelse for seg selv eller andre unnlater ved anmeldelse eller på annen måte etter evne å avverge en brann, oversvømmelse, sprengning eller annen ulykke som medfører fare for menneskeliv.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg