Politisk lovbrudd, først og fremst lovbrudd mot statens selvstendighet og ytre sikkerhet (landsforræderi) og mot statsforfatningen og den indre sikkerhet (høyforræderi). Hva som skal betraktes som et politisk lovbrudd, er omstridt. Se utlevering.