Oppviglerparagrafen var en vanlig betegnelse for straffeloven av 1902 § 140, som forbød oppfordring til og «forherligelse» av straffbare handlinger. Straffeloven av 1902 ble opphevet da straffeloven av 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015. I straffeloven av 2005 finner man bestemmelser om ordensforstyrrelser i Kapittel 20 om vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet, med paragrafene §§ 181-198.

Paragraf 140 i straffeloven av 1902 lød slik:

«Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige. Lige med strafbare Handlinger regnes her Handlinger, til hvis Foretagelse det er strafbart at forlede eller tilskynde.»

Paragrafen har sjeldent vært tatt i bruk. Det mest kjente eksempelet er nok dommen mot senere statsminister Einar Gerhardsen etter en tale han holdt i forbindelse med storstreiken i 1921.

Bruk av paragrafen har i begynnelsen av det 21. århundre vært aktualisert i forbindelse med debatten omkring fundamentalistisk islamisme, og påståtte oppfordringer til (grunn)lovsstridige aktiviteter eller støtte av slike aktiviteter, for eksempel med økonomiske bidrag. På den annen side foreslo lederen av Straffelovkommisjonen, Einar Høgetveit, at paragrafen ble fjernet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg