Mytteri, samlet lydighetsnektelse, opprør mot overordnede, særlig om militære, sjøfolk og fanger. For militære kan straffen gå opp til fire års fengsel (etter den militære straffelov av 22. mai 1902, § 50), i krigstid 15 år (§ 97).