Anselm von Feuerbach, tysk jurist og rettsvitenskapelig forfatter, en av grunnleggerne av den moderne tyske strafferettsvitenskap. Han utarbeidet bl.a. utkastet til den bayerske straffelov av 1813, som øvde stor innflytelse på 1800-tallets straffelovgivning og var et av forbildene for den norske kriminallov av 1842. Han så straffens hovedformål i den psykiske trussel som straffebudet retter mot den som akter å begå en forbrytelse; derfor skal straffen være så streng og så tydelig angitt, at trusselen er tilstrekkelig til å oppveie fristelsen (avskrekkelsesteorien).