tjenestelovbrudd

Tjenestelovbrudd, visse grovere straffbare handlinger begått av offentlige tjenestemenn under misbruk av den makt eller innflytelse den offentlige stillingen medfører.

Omhandlet i straffeloven §171-173, som generelt fastsetter straff for tjenestefeil i form av grove brudd på tjenesteplikter og for myndighetsmisbruk i egenvinning eller som påfører andre leilighetstap som frihetsberøvelse eller som har annen ulempe eller skade til følge.

Straffene er gjennomgående meget strenge, og har en strafferamme på seks års fengsel i tillegg til muligheten for tap av tjenesten som rettighetstap etter straffeloven § 29.

En form for tjenesteforbrytelse som er regulert særskilt er korrupsjon. Dette straffes med fengsel i inntil 10 år.

En særskilt art av tjenesteforbrytelser er straffbart forhold som medlemmer av statsrådet, Høyesterett eller Stortinget som sådanne gjør seg skyldige i, og som i henhold til Grunnloven § 86 behandles ved riksrett.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg