seksuell lavalder

Artikkelstart

Seksuell lavalder, aldersgrensen nedad i de straffebud som setter straff for seksuell omgang med barn, i Norge 16 år, jamfør straffelovens § 302. I våre naboland Sverige og Danmark er den 15 år.

Den som har seksuell omgang med en som er under 16 år kan ifølge straffelovens § 302 straffes med fengsel i inntil 6 år, men straff kan bortfalle etter § 308 dersom man er «omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling». Etter rettspraksis gir dette et intervall på maksimalt 3-4 år i aldersforskjell mellom partene. Under skjerpende omstendigheter dersom overgrepet har skjedd på en særlig smertefull eller krenkende måte, eller siktede tidligere er domfelt for det samme, er lengstestraffen 15 års fengsel. Etter lovforarbeidene til straffeloven, skal normalstraffen ved overtredelse av straffelovens § 302 være rundt 6 måneders fengsel.

Dersom barnet er under 14 år straffes gjerningspersonen etter straffelovens § 299 for voldtekt av barn med straff i inntil 10 år, men minst tre og inntil 15 år dersom det finner sted samleie, jf. § 300. Under samme skjerpende omstendigheter som nevnt over, kan straff inntil 21 år anvendes. Etter lovforarbeidene til straffeloven, skal normalstraffen ved overtredelse av strl § 300 være minst fire års fengsel, mens overtredelser av § 299 må vurderes konkret men "uten noe markert skille fra saker som omfattes av minstestraffen etter § 300".

I begge tilfelle er villfarelse med hensyn til barnets alder normalt ikke straffefriende med mindre ingen skyld kan legges overgriperen til last.

Hvis det er tale om eller avtalt vederlag for den seksuelle omgangen, er barn beskyttet frem til de fyller 18 år, jf. straffelovens § 309, som har en strafferamme på inntil 2 års fengsel.

Forholdet er også straffbart i utlandet dersom det utføres av norsk statsborger eller person bosatt i Norge, jf. straffelovens § 5.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg