Terminspill, i straffeloven brukt i samme betydning som differenshandel. Av terminspill som har karakter av spill eller veddemål, oppstår ingen forpliktelse, og anerkjennelse av derved stiftet gjeld er uforbindtlig (strl. ikrl. § 12 nr. 1).