Beslagleggelse ved politi, toll- og fiskerioppsyn innenfor de gjeldende grenser for statens jurisdiksjon, overfor fartøyer som krenker toll- og fiskerilovgivningen.