Kvalifisert forsøk, forsøk på en forbrytelse som samtidig er en fullbyrdet mindre forbrytelse. Forsøk på drap kan f.eks. være fullbyrdet legemsbeskadigelse.