Alibi, annetsteds. – Bevise sitt alibi, føre bevis for at man på den tid da en forbrytelse ble begått, var på et annet sted enn gjerningsstedet.