rettsstridig

Artikkelstart

Rettsstridig, betegnelse som undertiden blir brukt for å betegne at en handling går ut over grensen for handlefriheten og derfor er forbudt av rettsordenen. En straffbar handling er alltid samtidig rettsstridig, men en rettsstridig handling behøver ikke være straffbar. Rettsfølgen vil i alminnelighet være erstatningsplikt hvis handlingen har voldt påregnelig økonomisk skade og er begått forsettlig eller uaktsomt. Jfr. rettsbrudd.

I strafferetten opererer man også for alle straffebud med en generell rettsstridsreservasjon. Det betyr at ikke alle typetilfelle som faller inn under et straffebud likevel er straffbart. Hvis ordlyden favner for vidt og rammer situasjoner det fremstår som urimelig å ramme, vil rettsstridsreservasjonen slå inn og late det straffritt.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg