Straffansvar for trykt skrift er strafferettslig ansvar for skribent, redaktør utgiver og distributør for publiserte påstander.

De fleste land har særskilte lovregler om straff for lovbrudd begått i trykt skrift, enten i en egen presselov eller i den alminnelige straffelovgivning. Et unntak danner anglo-amerikansk rett, som bygger på det såkalte naturlige ansvarssystem, etter hvilket de ellers gjeldende straffebestemmelser helt ut får anvendelse. I en rekke europeiske land (Frankrike, Belgia, Sveits, Danmark, Sverige m.fl.) råder et kunstig system, hvis særkjenne er at visse deltakere i publikasjonen er fritatt for ansvar, mens til gjengjeld en enkelt eller enkelte er pålagt et skjerpet ansvar uten hensyn til skyld i vanlig forstand.

Norge

I Norge bygger straffeloven av 2005 og medieansvarsloven fra 2020 i det vesentlige på det naturlige ansvarssystem. Hovedregelen er at alle medvirkende (forfatter, forlegger, redaktør, trykker, forhandler m.m.) straffes etter straffelovens spesielle straffebud (for eksempel for fredskrenkelser, rasisme eller sjikane), forutsatt at de vanlige skyldbetingelser foreligger. I tillegg gjelder et uaktsomhetsansvar for redaktør av blad eller tidsskrift, se presse. Den redaktør som ikke oppgir navn på redaktør og utgiver i skriftet, kan straffes. Det samme gjelder for den redaktør som ikke inntar imøtegåelse av belastende påstander i løpet av de to neste utgavene der dette kreves av en som er omtalt.

Straffeansvaret begrenses opp mot ytringsfriheten.

Medieansvaret for begrepet trykt skrift omfatter også radio, tv og andre publikasjonsplattformer på internett.

Redaktøren, eller den som handler på vegne av redaktøren, kan bare straffes for ulovlig brukergenerert innhold i mediet dersom han eller hun har utvist forsett. For å holdes erstatningsansvarlig, må han eller hun ha utvist grov uaktsomhet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg