straffansvar for trykt skrift

De fleste land har særskilte lovregler om straff for lovbrudd begått i trykt skrift, enten i en egen presselov eller i den alminnelige straffelovgivning. Et unntak danner anglo-amerikansk rett, som bygger på det såkalte naturlige ansvarssystem, etter hvilket de ellers gjeldende straffebestemmelser helt ut får anvendelse. I en rekke europeiske land (Frankrike, Belgia, Sveits, Danmark, Sverige m.fl.) råder et kunstig system, hvis særkjenne er at visse deltakere i publikasjonen er fritatt for ansvar, mens til gjengjeld en enkelt eller enkelte er pålagt et skjerpet ansvar uten hensyn til skyld i vanlig forstand.

I Norgebygger straffeloven av 2005 i det vesentlige på det naturlige ansvarssystem. Hovedregelen er at alle medvirkende (forfatter, forlegger, redaktør, trykker, forhandler m.m.) straffes etter vedkommende spesielle straffebud (f.eks. for fredskrenkelser, rasisme eller sjikane), forutsatt at de vanlige skyldbetingelser foreligger. I tillegg gjelder et uaktsomhetsansvar for redaktør av blad eller tidsskrift, se presse. Den redaktør som ikke oppgir navn på redaktør og utgiver i skriftet, kan straffes. Det samme gjelder for den redaktør som ikke inntar imøtegåelse av belastende påstander i løpet av de to neste utgavene der dette kreves av en som er omtalt.

Straffeansvaret begrenses opp mot ytringsfriheten.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg