Ordet forbrytelse gikk ut av straffeloven i 2005. Alle straffbare handlinger blir nå kalt «lovbrudd». Forbrytelse ble tidligere brukt om en grovere straffbar handling. I norsk strafferett skilte man mellom forbrytelser og forseelser. I straffeloven av 1902 betegnes alle straffbare handlinger som er omhandlet i lovens annen del, som forbrytelser. Utenfor straffeloven omfattet forbrytelser – når intet annet var sagt – straffbare handlinger som kunne medføre fengsel over tre måneder, hefte over seks måneder eller fradømmelse av offentlig tjeneste som hovedstraff. Forskjellen mellom forbrytelse og forseelse hadde betydning strafferettslig og prosessuelt. Forsøk på forseelse var for eksempel ikke straffbart.

Forskjellen i straffverdighet mellom forbrytelse og forseelse ble etter hvert til en viss grad visket ut. I særlovgivningen finnes mange hyppig anvendte straffebud som bestemmer at overtredelse er en forseelse selv om den kan medføre fengsel i mer enn tre måneder. Et eksempel på dette er vegtrafikkloven av 18. juni 1965 § 31, som får anvendelse for eksempel på promillekjøring. Blant annet på denne bakgrunn foreslo Straffelovkommisjonen i NOU 1992:23 oppheving av skillet, jf. NOU 2002: 4 Ny straffelov.

I 2001 etterforsket politiet 310 447 forbrytelser. Antall siktede personer var i alt 37 995, 32 174 menn og 5808 kvinner. Av de siktede var ca. 30 % under 21 år. Tallet på domfelte er mindre enn tallet på siktede. Noen saker må henlegges på grunn av mangel på bevis, lovovertredere under 18 år blir i noen grad overlatt til barnevernet i stedet for å bringes for domstolene, og påtale blir unnlatt i en del saker også mot eldre lovovertredere. I 2002 ble i alt 16 343 personer (14 530 menn og 1813 kvinner) dømt til fengsel, derav fikk ca. 45 % betinget dom.

Lovbrudd 1994 2002
Tyverier 193 783
Skadeverk 14 701 20 175
Narkotikaforbrytelser 11 854 19 226
Forbrytelser mot liv, legeme og helbred 11 246 15 704
Underslag, bedrageri og utroskap 9 390 18 376
Innbrudd 3 585 4 950
Sedelighetsforbrytelser 2 128 3 237

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.