Corpus delicti, corpus delicti, (lat. 'forbrytelsens gjenstand'), gjenstand, som en forbrytelse refererer seg til som det forfalskede dokument eller den myrdedes lik. Begrepet brukes ikke i norsk rettsspråk.