Slagsmål, det å slåss. Det er ifølge straffeloven § 181 belagt med straff hvis man forstyrrer den alminnelige fred og orden eller den lovlige ferdsel ved å delta i eller medvirke til slagsmål. I andre tilfelle er slagsmål med de involvertes samtykke ikke straffbart.