Religionsvitenskap er det systematiske, sammenlignende og vitenskapelige studiet av religion og religioner.Viktige temaer og emner for religionsvitenskapen er religionsteori, religionsdefinisjoner, gudsbegreper, sekularisering, myte, ritual, symbol, postmodernisme, religion og politikk, religion og økonomi, religion og kjønn, religion og helse samt religion og populærkultur. Hele artikkelen

Ny artikkel