Religionsvitenskap

Religionsvitenskap, betegnelsen på det systematiske, sammenlignende og vitenskapelige studiet av religion og religioner.Viktige temaer og emner for religionsvitenskapen er religionsteori, religionsdefinisjoner, gudsbegreper, sekularisering, nyreligiøsitet, myte, ritual, symbol, postmodernisme, religion og politikk, religion og økonomi, religion og kjønn, religion og helse, samt religion og populærkultur. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut A. Jacobsen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 257 artikler: