Geo Widengren, svensk religionsforsker, professor i religionshistorie og religionspsykologi ved Uppsala universitet 1940–73. Widengren var en ledende autoritet på religiøse fenomener i Orienten, særlig assyrisk-babylonsk, israelittisk og iransk religion. I flere skrifter gikk han mot evolusjonismen i religionshistorien. Han utgav bl.a. Religionens ursprung (1946, ny utg. 1963), Die Religionen Irans (1965) og Religionsphänomenologie (1969).