Tumba, gravminne som hever seg over (kirke-)gulvet; sarkofag; relikvieskrin.