Teofani, gudsåpenbaring, plutselig og kortvarig åpenbaring av en guddom. Begrepet brukes ofte i motsetning til inkarnasjon, som er en varig gudsåpenbarelse. Eksempler er Herren som skystøtte om dagen og ildstøtte om natten for Israel i ørkenen (2 Mos 13,21), Jesu åpenbaring for Paulus på veien til Damaskus i form av et lys og en stemme (Apg 9,4), eller kap. 11 i Bhagavadgita, der Krishna åpenbarer seg for Vishnu som Altets hersker.