Manuskrift i Bodleian Library, Oxford.

Illustrasjon fra Dantes Inferno fra 1300-tallet.

Manuskrift i Bodleian Library, Oxford.
Av .
Rapid Transit to Sheol
En satirisk framstilling av «veien til helvete» som stod på trykk i det amerikanske bladet Puck i 1888.
Av /Cornell University Library .

Helvete er en betegnelse på de fordømtes pinested. Mange religioner har forestillinger om et mer eller mindre gledesløst oppholdssted for de døde – et dødsrike. Forestillingene om helvete innebærer imidlertid at de døde også utsettes for en pinefull straff som enten kan være tidsbegrenset eller vare evig. Ofte tenker man seg at uhyggelige skikkelser som djevler og demoner holder til i helvete og nyter å pine de døde. Helvete assosieres oftest med et glovarmt sted, der menneskene brennes.

Faktaboks

Etymologi
Av det norrøne Hel og víti, ‘straff’
Også kjent som

Hel, Gehenna, Inferno

I monoteistiske religioner

De første kristne helvetesforestillingene ble preget av ideer som oppsto innenfor enkelte jødiske kretser i tiden rundt vår tidsregnings begynnelse. Ideen om helvete ble knyttet til det gamle offer- og avfallsstedet i Hinnoms dal (Gehenna), en dal syd for Jerusalems murer.

Forestillingen om helvete og ild finnes allerede i mange tekster i Det nye testamente (Matteus 5,22; 10,28 og Johannes åpenbaring 15,14–15) og ble viktig i senere kristendom. Kirkefedrene utviklet helvetestroen videre. Innenfor katolisismen har man også forestillingen om et mellomsted, skjærsilden, der den døde blir renset. De ulike kristne samfunnene har i dag et noe ulikt syn på himmel og helvete.

Forestillingene rundt helvete fikk aldri samme betydning innenfor den rabbinske jødedommen som innenfor kristendommen. Det finnes likevel en forestilling om at de skyldige vil bli renset for sine synder i Gehenna, men det dreier seg om et tidsbegrenset opphold (maksimum 12 måneder), og ikke om evig fortapelse.

I Islam er helvete en viktig og skremmende forestilling. Det omtales flere steder i Koranen under navnene jahannam (Gehenna) og al-nar («ilden»).

I iransk religion (zoroastrismen og parsismen) må den døde gjennomgå bestemte prøver som skiller de onde fra de gode; de onde må oppholde seg i et slags helvete (Løgnens hus) inntil verdens ende, og alle tings og menneskers gjenopprettelse i deres opprinnelige fullkommenhet.

I hinduismen og buddhismen

Buddhistisk helvete, tempelmaleri
Buddhistisk helvete, tempelmaleri
Av .

På grunn av læren om gjenfødsel og karma er ikke dødsriket et evigvarende oppholdssted for de døde, verken i hinduismen eller i buddhismen. Innen buddhismen er dødsriket dels en kortvarig mellomtilstand (bardo) mellom død og gjenfødsel, men forstås også som et sted der de døde pines i lang tid. Samme lære finner vi i hinduismen og jainismen. I alle indiske religioner plasseres helvete dypt under jorden og er inndelt i ulike avdelinger, både varme og kalde.

I den folkelige forkynnelsen av buddhismen er beskrivelsen av slike pinesteder et svært viktig element. Ofte tenkes det at den døde dømmes av dødsrikets konge, Yama. I buddhismen fremstilles han gjerne med et speil der den dødes handlinger ubønnhørlig kommer til syne.

I kinesisk buddhisme har forestillingen om et helvete med tidsbegrenset varighet blitt preget av mønsteret i det konfutsianske statsbyråkratiet. Her er det tilsvarende systematisk organisert, med embetsmenn som fører protokoller og assisteres av sekretærer og tjenere.

I kunsten

Dante Alighieri. Illustrasjon til Divina Commedia. Dante og hans ledsager Vergil lytter til de evig fortapte på vandringen gjennom Inferno.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Forestillingene om himmel og helvete, og ikke minst pinslene de onde må gjennomgå, har gjennom alle tider vært et viktig motiv. Slike bilder finnes innenfor mange ulike religioner. Også innenfor litteraturen har spørsmålene rundt døden, dommen og straffen vært behandlet. Best kjent er kanskje den italienske dikteren Dante Alighieris (1265–1321) store verk Den guddommelige komedie.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg