Ernest Renan, fransk orientalist og religionshistoriker, hovedrepresentanten for den rasjonalistiske bibelkritikk i Frankrike. Hans forsøk på en eksakt, historisk undersøkelse av den kristne religions opprinnelse resulterte i verket Histoire des origines du christianisme (7 bind, 1863–83). Første bind, La Vie de Jésus, er hans mest kjente verk og fikk en stor utbredelse (norsk overs. 1924). Renan tolket Jesus-skikkelsen med varm sympati, men betraktet ham som «et usedvanlig menneske» og gav miraklene en naturlig forklaring. Dette kostet ham i første omgang hans stilling som foreleser ved Collège de France, men han vant enorm prestisje som ekseget og fikk stillingen tilbake 1871. Han utgav også et fembindsverk om den jødiske religion fra patriarkene til Kristus (1887–93). Renans betydning ligger fremfor alt i at han anvendte historieforskningens prinsipper på studiet av kristendommen.