Martyrium, det å ofre livet eller utstå lidelser for sin tros skyld. Se martyr.