Paktens ark, paktkisten, viktig religiøst symbol i det gamle Israel; en kiste av tre, med lokk av gull (2 Mos 25,10–22). På lokket stod to kjeruber av gull. Den har vært tenkt som Jahves tronstol (2 Mos 25,22) og ble båret med i slag og kamp (1 Sam 4). Lovtavlene lå i Paktens ark (2 Mos 25,21).