Joachim Wach, tysk religionshistoriker, en av de fremste representanter for den religionsfenomenologiske metode, universitetslærer i Leipzig 1924. Hans Das Verstehen (3 bind, 1926–33) er fortsatt standardverket om hermeneutikkens historie på 1800-tallet. Wach måtte 1935 emigrere til USA pga. sin jødiske familiebakgrunn, og var 1945–55 professor ved University of Chicago. Han utøvde stor innflytelse på utviklingen av religionshistorie som akademisk disiplin i USA. Senere verker omfatter Sociology of Religion og The Comparative Study of Religion.