misjon

En skole drevet av amerikanske misjonærer i Kenya

Artikkelstart

Misjon er å systematisk spre et religiøst budskap. Uttrykket kommer fra 1500-tallet og ble opprinnelig brukt om katolsk misjonsvirksomhet blant protestanter.

I dag brukes ordet misjon i mange sammenhenger med andre betydninger. I dagligtale brukes ordet om en person, gruppe eller bevegelses mål eller hovedoppgave. For eksempel at en skoleklasses misjon er å gjøre skolen mer miljøvennlig, eller at skolen har en misjon i å fremme dialog og humanistiske verdier.

Religion og misjon

Alle religioner som hevder å ha et budskap med universell gyldighet, har søkt å vinne utbredelse gjennom systematisk misjon. Kristendommen har vært utbredt gjennom misjon, og i tillegg har de som har hatt makten, oppfattet religionen som et effektivt virkemiddel for å få konsolidere sin makt og å øke den. Ved siden av kristendommen er det spesielt buddhismen og islam som er blitt utbredt gjennom misjon. Mens både kristen og muslimsk misjon i mange tilfeller har gått hånd i hånd med militær erobring, har dette ikke i samme grad historisk vært tilfelle med buddhismen.

Fortrengning av annerledes troende

I nyere tid ser vi at det i flere land har vært aktiv fortrengning og bekjempelse av annerledestroende både fra hinduistiske nasjonalister og fra buddhistiske krefter. Denne fortrengningen av annerledestroende er koblet til kamp for å få bort andre etniske grupper fra områder man historisk regner for sine, og for å omvende til egen religion. I Myanmar har forfølgelsen av den muslimske Rohingya-befolkningen ført til at mange har blitt fordrevet til nabolandet Bangladesh, og anklager om folkemord.

Islam er i dag på fremmarsj i deler av Afrika, buddhismen i Vesten, til en viss grad i India og i sine tradisjonelle områder i Asia. Manikeismen var i flere hundre år aktivt misjonerende og var utbredt fra Nord-Afrika til Kina. Hinduismen er som hovedregel blitt utbredt gjennom en langsom kulturell innflytelse. Det finnes imidlertid også hinduiske bevegelser som har vært aktivt misjonerende, som for eksempel Krishna-bevegelsen (ISKCON) og Ramakrishna-misjonen.

Kristen misjonsvirksomhet

Kristen misjonsvirksomhet kan deles inn i en ytremisjon rettet mot ikke-kristne områder og en indremisjon for å bevare og styrke troen i områder som har hatt en kristen befolkning. Ulike kristne trosretninger har flere steder stått mot hverandre. For eksempel har protestantiske kirker drevet misjonstiltak i katolske områder.

Ofte har misjon vært koblet til utdanning og humanitære hjelpetiltak. Flere kirkesamfunn har vært aktive med å hjelpe nødlidende og i nyere tid med utviklingshjelp. Under kolonialismen var misjon flere steder en del av kolonimaktenes virksomhet, men det fantes også misjonstiltak som sto i opposisjon til kolonimaktene.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Deming, Will: Understanding the religions of the world: an introduction, 2015, isbn 9781118767566
  • Ghiloni, Aaron J.: World Religions and Their Missions, 2015, isbn 9781433122842; eisbn 9781453914199
  • Stanley, Brian: The Bible and the flag: protestant missions and British imperialism in the ninteenth centuries, 1990, isbn 0851114121

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg