En skole drevet av amerikanske misjonærer i Kenya

Misjon er å systematisk spre et religiøst budskap. Uttrykket kommer fra 1500-tallet og ble opprinnelig brukt om katolsk misjonsvirksomhet blant protestanter.

I dag brukes ordet misjon i mange sammenhenger med andre betydninger. I dagligtale brukes ordet om en person, gruppe eller bevegelses mål eller hovedoppgave. For eksempel at en skoleklasses misjon er å gjøre skolen mer miljøvennlig, eller at skolen har en misjon i å fremme dialog og humanistiske verdier.

Religion og misjon

Alle religioner som hevder å ha et budskap med universell gyldighet, har søkt å vinne utbredelse gjennom systematisk misjon. Kristendommen har vært utbredt gjennom misjon, og i tillegg har de som har hatt makten, oppfattet religionen som et effektivt virkemiddel for å få konsolidere sin makt og å øke den. Ved siden av kristendommen er det spesielt buddhismen og islam som er blitt utbredt gjennom misjon. Mens både kristen og muslimsk misjon i mange tilfeller har gått hånd i hånd med militær erobring, har dette ikke i samme grad historisk vært tilfelle med buddhismen.

Fortrengning av annerledes troende

I nyere tid ser vi at det i flere land har vært aktiv fortrengning og bekjempelse av annerledestroende både fra hinduistiske nasjonalister og fra buddhistiske krefter. Denne fortrengningen av annerledestroende er koblet til kamp for å få bort andre etniske grupper fra områder man historisk regner for sine, og for å omvende til egen religion. I Myanmar har forfølgelsen av den muslimske Rohingya-befolkningen ført til at mange har blitt fordrevet til nabolandet Bangladesh, og anklager om folkemord.

Islam er i dag på fremmarsj i deler av Afrika, buddhismen i Vesten, til en viss grad i India og i sine tradisjonelle områder i Asia. Manikeismen var i flere hundre år aktivt misjonerende og var utbredt fra Nord-Afrika til Kina. Hinduismen er som hovedregel blitt utbredt gjennom en langsom kulturell innflytelse. Det finnes imidlertid også hinduiske bevegelser som har vært aktivt misjonerende, som for eksempel Krishna-bevegelsen (ISKCON) og Ramakrishna-misjonen.

Kristen misjonsvirksomhet

Kristen misjonsvirksomhet kan deles inn i en ytremisjon rettet mot ikke-kristne områder og en indremisjon for å bevare og styrke troen i områder som har hatt en kristen befolkning. Ulike kristne trosretninger har flere steder stått mot hverandre. For eksempel har protestantiske kirker drevet misjonstiltak i katolske områder.

Ofte har misjon vært koblet til utdanning og humanitære hjelpetiltak. Flere kirkesamfunn har vært aktive med å hjelpe nødlidende og i nyere tid med utviklingshjelp. Under kolonialismen var misjon flere steder en del av kolonimaktenes virksomhet, men det fantes også misjonstiltak som sto i opposisjon til kolonimaktene.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Deming, Will: Understanding the religions of the world: an introduction, 2015, isbn 9781118767566
  • Ghiloni, Aaron J.: World Religions and Their Missions, 2015, isbn 9781433122842; eisbn 9781453914199
  • Stanley, Brian: The Bible and the flag: protestant missions and British imperialism in the ninteenth centuries, 1990, isbn 0851114121

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg