Konvertitt er en person som går over, konverterer, fra et trossamfunn til et annet, se konvertere (religion).