Konvertitt, (til konvertere), person som går over fra et trossamfunn til et annet; brukes særlig om en som går over til den romersk-katolske kirke. Se konvertere.