Guden Ra-Harkhty på sin trone. Bilde fra tredje mellomperiode (cirka 1090–718 fvt.)
Solguden Ra. Louvre, Paris.
Guden Ra-Harkhty på sin trone. Bilde fra tredje mellomperiode (cirka 1090–718 fvt.)
Av .
samisk tromme
Samisk skåltromme med hammer og «viser». Laget av Olov Thomas Svonni, Övre Sopporo, Sverige. Cirka 1970
Av /Ringve musikkmuseum.

Torii, den hellige porten, et symbol for shinto-religionen. Den representerer portalen som skiller det dennesidige fra den åndelige verden. De to viktigste religionene i Japan er shinto, som kan regnes som den nasjonale religionen, og buddhisme

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Etniske religioner er religioner der tilhengerne tilhører én etnisk, politisk eller kulturell gruppe. Etniske religioner driver derfor vanligvis ikke misjon. Dette er til forskjell fra universalreligioner, der læren og trosforestillingene anses å være gyldige for alle mennesker.

Begrepet

Begrepet etnisk religion kan brukes om svært ulike religioner og samfunn. Etniske religioner kan være både polyteistiske og monoteistiske. Vidt definert kan det inkludere stammereligioner, naturreligioner, urfolksreligioner, som samisk religion og andre skriftløse kulturer.

Men begrepet kan også omfatte gamle religiøse systemer og mytologier som er nedtegnet og overlevert til ettertiden. Et kjent eksempel på slike er gammel gresk, romersk, egyptisk og norrøn religion. Aztekerne og mayanes religioner regnes også som etniske religioner.

Levende religioner

Mange levende religioner er også hovedsakelig etniske. Hinduismen er hovedsakelig utbredt i India og Nepal, der flertallet av befolkningen er hinduer. Sikhismen oppsto i Nord-India og er en religion for sikher. Jødedom er jødenes nasjonale religion. Zoroastrismen, og dens undergruppe parsismen, praktiseres av mennesker med opprinnelse i det gamle Iran. Taoismen og konfutsianismen regnes som kinesiske religioner og filosofier. Shinto er en mangfoldig religiøs tradisjon som er uløselig knyttet til japanere.

Misjon

Universalreligionene kristendommen og islam har en målsetning om å omvende annerledestroende. Dette har ført til en utstrakt misjonsvirksomhet, ikke minst blant urfolk og stammefolk. Midlene som benyttes har vært både overtalelse og opprettelse av sosiale institusjoner, men også tvang, vold, krig og henrettelser.

Mange folkegrupper i områder der det har vært drevet misjon, har likevel holdt fast ved sine tradisjonelle etniske religioner, eller deler av forstillingene. Både i Nord-Amerika og Brasil finnes fremdeles et stort antall av opprinnelige etniske og tradisjonelle religioner. Det samme er tilfelle i deler av Afrika. Australias urbefolking, aboriginene, har også beholdt mange av sine gamle forestillinger, som den såkalte drømmetiden.

Mange steder har misjonen også ført til nyere synkretistiske religioner. Et eksempel er voodoo, som er en viktig religionsform på Haiti. I deler av Afrika har lokale former for kristendom og islam også beholdt en del gamle lokale skikker og forestillinger.

Åpenhet for andre

Noen etniske religioner åpner også for andre. Jødedom driver ikke misjon, men inkluderer motiverte konvertitter og regner dem som jøder. Shinto utestenger ikke andre fra sine seremonier. Hinduismens ulike yoga- og meditasjonstradisjoner, ikke minst nyere bevegelser som Transcedental Meditation og Hare Krishna er blitt populære blant ikke-indere i Vesten, også i Norge.

Mange urfolks respekt og omsorg for naturen har i de senere år ført til økende interesse for deres verdensanskuelse og livsform.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg