Wilhelm Schmidt, tysk religionsforsker og etnograf; tilhørte den romersk-katolske misjonsordenen Societas verbi divini. Han hevdet hypotesen om «urmonoteismen», og studerte religiøse forestillinger hos sankerfolk i ulike deler av verden for å vise at troen på én høyeste gud representerer den grunnleggende og mest opprinnelige form for gudstro. Schmidt var også en ledende talsmann for kulturkretslæren (se kulturkrets). Han utgav bl.a. Der Ursprung der Gottesidee (11 bd., 1912–55), Handbuch der Methode der kulturhistorischen Ethnologie (1937) og Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde (1926). I den siste søkte han å innordne alle språk i et kronologisk-genealogisk system. Grunnla tidsskriftet Anthropos.