Astralånder, ifølge middelalderens demonlære falne engler, avdødes sjeler eller ånder som svevde mellom himmel, jord og helvete.