Studiet av hellige kvinner og menn kalles hagiografi.