Skytsånd, overnaturlig, vanligvis usynlig vesen (ånd) som har som særlig oppgave å beskytte et bestemt menneske. Hvert enkelt menneske kan tenkes å ha sin egen skytsånd (skytsengel) fra fødselen av, eller det kan være kun spesielle mennesker – konger, helter eller sjamaner – som har en eller flere skytsånder. Skytsånder tenkes ofte å kunne vise seg i dyreskikkelse. Se også genius, fylgje og hamingja.