Ossuarium, forvaringssted for ben, aske og andre levninger etter likbrenning, f.eks. urner, eller nisjer i gravkamre. I Hellas har det f.eks. vært skikk å grave de døde opp etter tre år og legge knoklene i et ossuarium.