Sjaman i Sibir
En sjaman i det nordlige Sibir fotografert i 1930. Ordet sjaman kommer fra et tungusisk språk, og ble opprinnelig brukt om en religiøs praksis i Sibir. Etter hvert ble det brukt om forskjellige religiøse praksiser rundt om kring i verden med lignende trosforestillinger og ritualer.
Sjaman i Sibir
Av /Getty.

Sjamanisme er en betegnelse som brukes om religiøse praksiser der en sjaman står i sentral posisjon som et bindeledd mellom menneskene og åndeverden.

Faktaboks

Uttale
sjamanˈisme

Sjamanisme er ikke en egen religion. Sjamanen er en type religiøs leder, og sjamanisme finnes i mange religioner, blant annet samisk religion.

Ordet sjaman kommer fra et tungusisk språk, og ble opprinnelig brukt om en religiøs praksis i Sibir. Etter hvert ble det tatt i bruk om flere forskjellige religiøse praksiser rundt omkring i verden med lignende trosforestillinger og ritualer.

Det blir ofte brukt som fellesbetegnelse på gamle religioner i blant annet Sibir, Sentral-Asia, Amerika, det nordlige Skandinavia og på Grønland.

Nyreligiøse fortolkninger av sjamanisme kalles nysjamanisme. Av og til brukes også mer spesifikke betegnelser. For eksempel brukes «samisk sjamanisme» om samtidsreligion som henter inspirasjon fra fortidens samiske religion.

Verdensbilde

Utskåret sjamanfigur
En figur utskåret i tre som viser en sjaman og hans to hjelpende ånder som har tatt form av to dyr. I sjamanisme tror man at det finnes parallelle verdener, og at sjamanen kan komme i kontakt med disse verdenene.
Utskåret sjamanfigur
Av /Getty.

I sjamanismen tror man at det finnes parallelle verdener, og at sjamanen kan komme i kontakt med disse verdenene. Man tror også at sjamanen kan komme i kontakt med vesener som ikke kan oppfattes av sansene. Det kan for eksempel være guder, spesielle dyr eller avdøde forfedre.

I samisk religion fantes det for eksempel et rike for de døde (Jábmiid áibmu), et paradis (Sáivu), et dyrerike, et himmelrike og en underverden – i tillegg til den «vanlige» verdenen. Et annet eksempel er sjamanismen i Altaj (sørøst i dagens Russland), hvor verden ble ansett for å være delt inn i mange nivåer. Sjamanen kunne reise oppover, gjennom tolv forskjellige himler, hvor han kommuniserte med forskjellige dyr og guder. Han kunne også reise nedover til underverdenen, som var delt inn i sju ulike nivåer.

Ritualer

Til venstre en samisk sjaman, noaide, som trommer på runebomme. Til høyre ser vi noaiden etterpå; han ligger i transe under runebomma. Fra Johannes Schefferus Lapponia fra 1673

.
Lisens: Falt i det fri

Kontakten med andre verdener og vesener skjer ofte gjennom ritualer. Ritualer kan være alt fra korte og enkle handlinger til langvarige ritualer med mange elementer. Den samiske sjamanen kalles noaiden. Hans bruk av sjamantrommen (også kjent som «runebomme») til spådom kunne være et enkelt ritual, mens komplekse ritualer med mange komponenter kunne foregå over flere dager.

I sjamanisme tror man at sjamanen kan reise til andre verdener og kommunisere med ånder og guder ved å komme i ekstase eller transe. Sjamanen bruker forskjellige teknikker for å å komme i disse bevissthetstilstandene. Hallusinogene stoffer blir brukt i noen former for sjamanisme. Sjamaner i Sør-Amerika bruker for eksempel urteavkoket ayahuasca til å sette seg selv i transe. Musikk og tromming er andre sentrale ekstaseteknikker.

Bruk av trommer

runebomme
Runebomme, sørsamisk rammetrommetype. Laget av Jon Ole Andersen, Karasjok, 1997
Av /Ringve musikkmuseum.

Bruk av tromme er viktig i mange sjamanistiske religioner. Trommen brukes blant annet for å hjelpe sjamanen med å foreta sjelereiser. Den samiske noaiden brukte tromme for å sette seg selv i ekstase og frigjøre sin «frisjel», slik at den kunne reise til andre verdener. Mens sjelen var på reise, lå kroppen urørlig tilbake. I de andre verdenene kunne noaiden få verdifull kunnskap fra forskjellige åndevesener. Noaiden fikk hjelp av hjelpeåndene sine på disse reisene. Joik ble også brukt som hjelpemiddel til å bringe sjelen tilbake til kroppen. På sine reiser innhentet noaiden kunnskap som blant annet kunne brukes til å helbrede syke mennesker og sikre hell med reinsdrift, jakt og fiske. Runebommen ble også brukt for å spå.

Å bli sjaman

Grovt sett kan vi skille mellom to hovedveier inn i sjamanrollen: Enten blir man sjaman ved at rollen går i arv i familien, eller så blir man utvalgt av åndene til å bli sjaman. Hos mandsjuene og tunguserne ble sjamanistiske evner vanligvis overført fra bestefar til barnebarn. Man kunne også få et «kall» og bli utvalgt av hjelpeånder til å bli sjaman. I den gamle samiske religionen gikk hjelpeåndene ofte i arv i slekta. Det blir også fortalt at åndene kunne velge seg ut en person som de ville skulle bli sjaman.

Innvielsesperioden var gjerne vanskelig for den som skulle bli sjaman. I mange kulturer blir det fortalt at den vordende sjamanen kunne bli plaget av sykdom eller ånder. Den første krisen ble så avløst av en læreperiode der sjamanen aksepterte sin nye rolle og lærte å mestre den ved hjelp av hjelpeåndene og mer erfarne sjamaner. I noen kulturer, for eksempel hos tunguserne og burjatene, måtte den som skulle bli sjaman gjennomgå prøver og innvielsesseremonier.

Sjamanen har ofte en viktig sosial rolle. I de gamle religionene var han en religiøs og rituell ekspert som hadde stor kunnskap om religiøse myter, kosmologi og ritualer. Som mellomledd mellom menneskene og gude- og åndeverdenen hadde han også en viktig rolle i å sikre menneskenes ve og vel gjennom å innhente kunnskap og å ofre til gudene.

Betegnelsen

Ordet sjaman kommer fra et tungusisk språk, og ble opprinnelig brukt om en religiøs praksis i Sibir. Gjennom den komparative religionsvitenskapen ble det dratt paralleller mellom sjamanisme i sibirsk religion og liknende fenomener andre steder. Dermed oppstod sjamanisme som en samlebetegnelse for en gruppe liknende religiøse praksiser. Et nøkkelverk for forståelsen av sjamanisme som fenomen var Mircea Eliades Sjamanisme og arkaiske ekstaseteknikker fra 1951.

Nysjamanisme

Sjamanisme er blant de mange ulike tradisjonene som ofte vises til i nyreligiøs sammenheng, men vanligvis i så forskjellig form fra sine ulike opprinnelige uttrykk at det gjerne refereres til som nysjamanisme. Gjennom nyreligiøsitetens fremvekst har sjamanisme fått økt oppmerksomhet og nye følgere. Særlig innflytelsesrik for fremveksten av nysjamanisme var Michael Harners bok The Way of the Shaman fra 1980. I Norge ble det opprettet et eget sjamanistisk trossamfunn i 2012, Sjamanistisk forbund.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Ove Pettersen

Kommentarer til nåværende billedtekst, som er: «Sjamanisme. Til venstre en samisk sjaman, noaide, med sin tromme, runebommen. Til høyre en noaide i trance under runebommen. Fra J. Scheffers Lapponia, 1673.» Dette er ikke helt riktig. Denne berømte illustrasjonen blir stadig feilkommentert, f. eks. at sjamanen til venstre trommer for ham som ligger på bakken til høyre.
I den meget pålitelige svenske utgaven av Johan Schefferus' «Lapponia», som utkom 1956 med tittelen «Lappland», kan man på side 172 lese: «Han slår på trumman och efter trummandet faller han med trumman, som han nästan lägger på sitt huvud, såsom ses å vidstående bild.»En riktigere billedtekst vil være f. eks.: «En samisk sjaman, noaide, slår på sin tromme, kommer i ekstase og legger seg på bakken med trommen over seg.» Fra J. Schefferus' Lapponia, 1673.Endring av terminologi fra «trance» (via «transe») til «ekstase» er begrunnet i disse artiklene: http://snl.no/transe og http://snl.no/ekstase

skrev Ove Pettersen

Begrepene «transe» og «ekstase» er problematiske og under stadig drøfting. En innføring kan være Ernst Arbmans trebindsverk (1963-1970): «Ecstasy or religious trance : in the experience of the ecstatics and from the psychological point of view».

skrev Erik Dyrhaug

Hei Ove! Når det gjelder det faglige du kommenterer så er vi på saken. Takk for tips! Angående kommentaren du la inn som forbedringsforslag så kan jeg fortelle deg at vi jobber med å få inn igjen et "Om denne versjonen"-felt som vil kunne fylle det behovet.Vennlig hilsen, Erik i redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg