Uno Harva, finsk religionshistoriker, sosiolog og folklorist. Fra 1926 professor ved universitetet i Turku (Åbo). Harva studerte særlig de finsk-ugriske og altaiske folks religioner og utgav flere avhandlinger og monografier bl.a. om motivet «livets tre», mest utførlig i Der Baum des Lebens (1922). Han utgav også mange undersøkelser om finsk folkediktning, både motivundersøkelser og rene diktgranskinger.