Verdens undergang, forestilling om at verden vil gå under; har forskjellig utforming i religiøse myter og filosofiske kosmologier, og er utbredt over hele verden. I gresk oldtid forestilte man seg at verden gjennomgår en syklisk prosess på lignende måte som planter og dyr: når Jorden blir gammel, dør den, og avløses av en ny. Perserene tenkte seg en progresjon, hvor den ene verden avløses av den andre inntil den fullkomne blir skapt. Jødisk og kristen eskatologi regner med to verdener, denne og den kommende. Dommedag innebærer verdens undergang og at det deretter oppstår «en ny himmel og en ny jord» (Åp 21). Verdens undergang tenkes gjerne som en verdensbrann (2 Pet 3,7.10). Se også ragnarok.