Religiøsitet, det å være religiøs, fromhet, gudfryktighet.