Høygud, den guddom som i forskjellige religioner er overordnet alle andre vesener.