Sakrosankt, hellig, ukrenkelig; som ikke må kritiseres eller røres ved.