Richard Reitzenstein, tysk klassisk filolog og religionshistoriker; fra 1889 professor ved forskjellige tyske universiteter. Utgav bl.a. Die hellenistischen Mysterienreligionen (1910) og Das iranische Erlösungsmysterium (1921). Hans betydeligste innsats er klarleggelsen av forholdet mellom urkristendommen og de levende religioner i den jødiske omverden, særlig forbindelsen mellom tidens mysteriekulter og kristendommen.