Hedenskap, paganisme, nedsettende betegnelse om alle religioner utenom jødedom og kristendom eller om naturreligioner. Til dels er det også brukt om en gudløs, ateistisk innstilling.