Messianisme, særlig slavisk religions-filosofisk syn som hevder at ens eget folk lider for menneskeheten, slik Kristus led for andres frelse. Representanter er A. Towiánski og J. M. Hoëne-Wroński.