Dissidens, betyr splid, uenighet eller meningsforskjell (særlig i religiøse spørsmål).