Stjernedyrkelse, forutsetter troen på at himmellegemene er guddommelige vesener som har personlig karakter og vilje, og som råder over menneskenes liv på Jorden og deres skjebne etter døden. Visse stjerner knyttes til bestemte årstider og dermed til åkerbruk, sjøfart osv. Viktigst av planetene er morgen- og aftenstjernen Venus, dernest Jupiter, Mars, Saturn og Merkur. Sammen med Sol og Måne ble de fem planetene til et 7-tall, som var hellig hos semitter og persere. Babylonerne oppkalte dagene etter disse 7, og dette har fortsatt inn i den europeiske almanakk.