Apollyon, hebr. Abaddon, dødsengelen, omtalt i Åp 9,11.