Sjelevandring er innen visse religioner forestillinger om sjelens frigjørelse fra legemet ved døden og overgang i et nytt legeme, se reinkarnasjon.