Kosmisk bevissthet, bevissthetstilstand der man får en umiddelbar og intuitiv forståelse av sammenheng i universet. I buddhismen og hinduismen opplevelsen av å være ett med altet.